A Szent Imre-ösztöndíj pályázati felhívása a 2020/2021. tanévre

A Szent Imre-ösztöndíj pályázati felhívása a 2020/2021. tanévre
2020.08.25.

A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2020/2021. évi Szent Imre-ösztöndíj elnyerésére katolikus fiatalok részére. A pályázati anyagok beadási határideje szeptember 30.

Pályázhatnak a nappali képzésben tanuló 9–15. osztályos köznevelési, illetve szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló, hitüket gyakorló katolikus fiatalok (a kispapok kivételével).

A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre eső jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés decemberben várható.

Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A kuratórium döntése után az alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető.

Az ösztöndíjra pályázni elektronikusan a www.szentimrepalyazat.katolikus.hu felületen lehet. Bővebb információ e-mailben (szentimrepalyazat@katolikus.hu) vagy telefonon kérhető: +36-1/445-4587 (munkaidőben).

A pályázathoz elektronikusan csatolandó:
– a katolikus pap vagy hitoktató által adott igazolás a pályázati felületen elérhető formanyomtatványon kitöltve, aláírással hitelesítve,
– az iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolása,
– a tanulmányi átlagot igazoló iskolai igazolás vagy a bizonyítvány, törzslapkivonat másolata,
– jövedelemigazolások.

A rendszerből kinyomtatott, aláírt adatlapot és a csatolt mellékleteket kérik papíralapon is megküldeni az alapítvány címére (1406 Budapest, Pf. 79). A borítékra írják rá: „Ösztöndíjpályázat”, valamint tüntessék fel a rendszer által generált pályázati azonosítót is.

Csak az 2020. szeptember 30-ig elektronikusan is és postai úton is beadott pályázatokat tudják elbírálni! A pályázatokat nem őrzik meg és nem küldik vissza.

Forrás: Katolikus.hu

Vissza