Tájékoztatás a központi írásbeli vizsga – 1. pótló írásbeli vizsganapjáról

Tájékoztatás a központi írásbeli vizsga – 1. pótló írásbeli vizsganapjáról
2022.01.25.

Az 1. pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2022. január 27. csütörtök 14 óra

A vizsgázók 13 óra 30 perckor léphetnek be az épületbe az udvarról nyíló aula bejáratán.

Biztonsági intézkedések alapján a következőkre hívjuk fel a figyelmet:

  • A vizsgát lebonyolító épületrészbe csak a vizsgázók léphetnek be, a kísérők nem.
  • A kísérők külön épületrészben várakozhatnak.
  • Belépéskor az iskolákra vonatkozó általános szabály szerint kötelező a kézfertőtlenítés és a védőmaszk szabályos használata a közösségi terekben.
  • A vizsgázók számára biztosítjuk a kézfertőtlenítőt, ennek rendszeres használata ajánlott.
  • A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a felügyelő tanárok számára kötelező, a vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező.
  • A maszkot csak az írásbeli vizsga alatt vehetik le, az asztal mellett ülve.
  • Szünetben lehetőleg a teremben és az azt megelőző folyosó szakaszon maradjanak, de a védőmaszkot viselni kell.

 

Az írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) és a vizsgabehívó értesítést hozzák magukkal a tanulók. A vizsga 2 x 45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van, először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók. A szünetben a vizsgázók a vizsgatermet elhagyhatják, az épületet viszont nem. A vizsga szünetében lehetőség van a magukkal hozott enni- és innivaló elfogyasztására.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A kijavított dolgozatok megtekintését és az értékelő lapok személyes átvételét február 2-án (szerda)  12.00 – 16.00 között biztosítjuk. A megtekintés vizsgabehívón feltüntetett helyszín.

A megtekintéskor a vizsgázó és/vagy szülője a feladatlapokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel vagy okoseszközzel másolatot készíthet. (Lehetőséget biztosítunk a dolgozatok önköltséges fénymásolására.) Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevétel tehető, melyet a megtekintést követő első munkanap végéig - 16 óráig- adhat le a gimnáziumban. Az írásbeli észrevételt formanyomtatványon kell megtenni, amely az igazgatói irodában kérhető vagy letölthető a gimnázium honlapjáról www.szentbazil.hu. Az észrevétel személyesen leadható a gimnáziumban vagy beküldhető a gimnazium@szentbazil.hu címre. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2022. február 7-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja.

A második pótnap időpontja: 2022. február 4. péntek 14 óra. Ezen a pótnapon kérelem alapján kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a 2021/2022. tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. A kérelmet 2022. január 28. napján 16 óráig kell benyújtani az intézménybe a gimnazium@szentbazil.hu email címre. A második pótnapon megírt dolgozatok megtekintésének és az értékelő lap személyes átvételének ideje: 2022. február 9. szerda. Észrevételt másnap 16 óráig lehet tenni a fent leírt módon.

Kérdés esetén keressenek bennünket a fenti telefonszámokon, vagy e-mailben: gimnazium@szentbazil.hu

 

Sikeres felkészülést kívánunk!

                                                                                                                      Végh Attila

                                                                                                                                                 intézményvezető                                   

 

Kelt: Hajdúdorog, 2022. január 24.

Vissza