Tanévnyitó ünnepség - 1. tanítási nap

Tanévnyitó ünnepség - 1. tanítási nap
2021.09.01.

"LÉPTEIM IRÁNYÍTSD SZAVAID SZERINT"Örömmel és várakozással megnyitottuk a 2021/2022-es tanévet, mely a rendszerváltást követö indulás utáni jubileumi 30. tanév intézményünkben.Az ünnepi Szent Liturgiát az intézményi tanévnyitó, majd osztályfőnöki órák követték.Külön köszöntjük középiskolánk 3 új osztályát, a 7.D, a 9.A és a 9.C osztály tanulóit, Isten hozta őket a Szent Bazil-ban!

 

 

Az igazgató ünnepi beszéde:

 

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Kedves Diákok! Tisztelt Kollégák! Kedves Vendégeink!

 

Ma már hagyomány, hogy minden tanévre jelmondatot választ Kocsis Fülöp metropolita. Az új tanévre, mely a mai napon veszi kezdetét, a 118. zsoltárból származik a lelki irányt adó gondolat: „Lépteim irányítsd szavaid szerint”. A mottó kiválasztásában Fülöp metropolitát Papp Miklós morálteológus atya inspirálta, aki a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódóan azt fogalmazta meg, hogy arra kell késztetni a híveket, lépjenek egyet előre. Mire gondolhatott a főpásztor? Idézem szavait: „az előrelépés az Istenhez való közeledést is jelenti, az ember csak az Isten felé tud fejlődni, ha nem így cselekszik, akkor zsákutcába kerül. Nem azért kell előrelépni, mert ahol most vagyok az nem jó. Jó az, ahol most vagyok, de holnap már kevés lesz. Holnap már többnek kell lennem, mint ma voltam. Erre kell törekedni.”

S nekünk tanároknak és az iskola minden egyes dolgozójának felelőssége vagyon abban, hogy milyen hatások érnek Benneteket itt az iskolában, és felelősségünk van abban is, hogy ezen hatásokból hogyan tudok építkezni, hogyan tudtok fejlődni. „A tudást nem lehet ajándékba kapni. Meg kell érte dolgozni, küzdeni, áldozatot kell érte hozni.” – mondta Osvát Ernő író akkor, amikor Magyarország vezető szerepet játszott Európa tudományos életében, az 1900-as évek derekán.

Nehéz, küzdelmes jövő tárul elénk így ezen az első tanítási napon. Olyan világ alapjai körvonalazódnak előttünk – látható, hallható a különböző médiákban – amelyben a tudás, a kétkezi munka lesz az egyetlen önfenntartási mód. Aki ennek alapjait nem tudja lerakni ifjúkorában, itt az iskola falai között, az a következő években, évtizedekben kevés eséllyel birkózik meg a mindennapok gondjaival, a jövőépítéssel. Miközben tudásunkat gyarapítjuk, csak rajtunk múlik, hogyan válnak a napok termékennyé, hogyan lehet jókedvűen munkálkodni.

Kedves Diákok, tisztelt Kollégák!

Egy olyan tanév első napján köszöntelek Benneteket, amelyet reményeim szerint a fejlődés és fejlesztés fog jellemezni, amelyet továbbá termékenynek, békésnek, nyugodtnak remélek! E kívánalmak kapcsán hadd forduljak először iskolánk legfiatalabb polgáraihoz!

Kedves 9. osztályosok!

A várakozás izgalma talán bennetek lüktet a legélesebben. Hova kerültem? Milyenek lesznek az osztálytársak, a tanárok? Meg tudok-e felelni az elvárásoknak? A kérdés inkább az: milyen elvárásoknak, kinek az elvárásainak? Nem a szülői háznak, nem az iskolának kell kényszeredetten megfelelni, hanem saját maguknak! Saját magunk által lefektetett elvárásoknak, terveknek, céloknak! Az iskolának csak az a feladata, hogy eszközeivel, tudásával minél szélesebbre tágítsa Bennetek azt a lehetőséget, melyek szükségesek a jövő megteremtéséhez.

Kedves felsőbb éves tanítványaink!

Ti már ismeritek az iskola rendjét, szokásait! Kérünk benneteket, jó példát mutatva haladjatok most belépő társaitok előtt, segítsétek őket a középiskolás diákká válás rögös útján! Ezzel együtt tudnotok kell: tőletek is rendszeres, szorgalmas munkát, tisztességes viselkedést, képességeiteknek megfelelő tanulmányi eredményt várunk! Bízzunk abban, hogy végzős diákjaink az érettségi és a szakmai vizsgákon öregbítik elődeik hírnevét!

Kedves Tanár Kollégák!

Sok minden jót és rosszat megélt már ez az intézmény az elmúlt 30 évben. De az iskola közössége mindig képes volt megfelelő módon reagálni a változásokra. Olyan tanévek állnak előttünk, amelyekben megfelelő összefogással, együttmunkálkodással, képesek lehetünk az új követelményeknek, a szülői elvárásoknak és a gazdasági-társadalmi igényeinek megfelelni. S az előttünk álló feladatok tengerében szükségszerű kiemelni: túl lenni valamin nem feltétlenül jelenti, hogy meg is haladni azt!

Kedves Egybegyűltek!

Ezen gondolatok mentén a 2021/2022-es tanévet megnyitom!

Vissza