4 évfolyamos gimnázium

Emelt óraszámú HUMÁN irányúltságú képzés

Kinek ajánljuk ezt a képzést?

Azoknak ajánljuk azt a képzést, akiket érdekelnek a magyar és egyetemes történelem eseményei, szívesen olvasnak, szeretik a verseket, az irodalmi alkotásokat. Közel áll hozzájuk az újságírás, a színjátszás, a költészet vagy a képzőművészet.

Oktatott idegen nyelv

1. idegen nyelv: angol vagy német nyelv (választható)
2. idegen nyelv: német vagy angol nyelv vagy olasz nyelv (választható)

A képzésről (röviden)

Az emelt óraszámú humán irányultságú képzés középpontjában a magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem tantárgyak állnak. Az említett tantárgyakat emelt óraszámban tanulják a csoport tagjai, a 4 év alatt a magyar nyelv és irodalom tantárgy óráinak száma 730, míg a történelem tantárgyra fordított óraszám 515 óra. Ez lehetőséget ad a törzsanyagon kívüli ismeretek elsajátítására, az ismeretek elmélyítésére, gyakorlásra, továbbá nagyobb figyelmet tudunk fordítani a tehetségekre, a versenyző szellemű diákokra.
A heti 1 órás tehetséggondozó tanórákon csoportbontásban tanulják e két tantárgyat a diákok, ezáltal lehetővé válik az elmélyülés a politika, gazdaság, társadalom-és kultúrtörténet különféle rétegeiben. Az átlagosnál jóval több időt töltünk a tanulók egyéni érdeklődésének, személyiségének kibontakoztatásával. A humán irányultságú képzés tanulói speciális tanulmányi kirándulásokon és az ezekhez kapcsolódó múzeumlátogatásokon vesznek részt. A négy év során elsajátítják a kooperatív tanuláshoz szükséges készségeket, megtanulnak csapatban és egyénileg is hatékonyak, lenni. A projekt-módszer segítségével olyan tudásra tesznek szert, mely lehetővé teszi számukra egy téma igényes színvonalon történő feldolgozását, bemutatását, a témához fűződő látványos prezentáció elkészítését és bemutatását.

Tantárgyak és (heti) óraszámok

Felvételi pontszámítás

A felvételi pont számítása:
1.
a matematika és magyar központi írásbeli felvételi vizsga során szerzett pontszám (50%)
és
2.
a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (angol vagy német), informatika, biológia, kémia, földrajz tantárgyak 7. évfolyam évvégi és 8. évfolyam félévi osztályzatainak (50%)
összege.

Továbbtanulási lehetőségek (szakok)

Ha a szakra kattint, megtekintheti a FELVI.HU honlapon a szak teljeskörű leírását.