4 évfolyamos gimnázium

Emelt óraszámú ANGOL IDEGEN NYELV irányúltságú képzés

Kinek ajánljuk ezt a képzést?

Ezt a képzési formát azoknak ajánljuk, akik korszerű, beszédcentrikus angol nyelvi tudást, illetve közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt szeretnének szerezni.

Oktatott idegen nyelv

1. idegen nyelv: angol nyelv (kötelező)
2. idegen nyelv: német vagy olasz nyelv (választható)

A képzésről (röviden)

Gimnáziumunkban a nyelvoktatásnak kiemelt szerepet szánunk. Az emelt óraszámú angol nyelv képzésben magas óraszámban tanulják diákjaink az angol nyelvet: 9-10. évfolyamon heti 5, 11-12. évfolyamon heti 7 órában, továbbá 11-12. évfolyamon pedig választható fakultációs tantárgy keretében választhatnak angol nyelvet vagy a továbbtanulási szándékuknak megfelelő más tantárgyat.
Ez a több mint 800 tanóra lehetővé teszi, hogy versenyeken induljanak, országismeretet tanuljanak, idegen nyelvű könyveket olvassanak, megismerjék az angol anyanyelvű országok kultúráját, részt vegyenek különböző uniós nyelvi projektekben.
Emellett kiváló lehetőség nyílik arra, hogy előrehozott középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgát és nyelvvizsgákat szerezzenek a gimnáziumi éveik alatt. Sikeres előrehozott érettségi vizsga birtokában lehetőség nyílik a második idegen nyelv (német vagy olasz) magasabb óraszámban történő tanulására is, ezáltal újabb nyelvvizsga letételére van lehetőség.

Tantárgyak és (heti) óraszámok

Felvételi pontszámítás

A felvételi pont számítása:
1.
a matematika és magyar központi írásbeli felvételi vizsga során szerzett pontszám (50%)
és
2.
a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (angol vagy német), informatika, biológia, kémia, földrajz tantárgyak 7. évfolyam évvégi és 8. évfolyam félévi osztályzatainak (50%)
összege.

Továbbtanulási lehetőségek (szakok)

Ha a szakra kattint, megtekintheti a FELVI.HU honlapon a szak teljeskörű leírását.

Tanulói vélemények

„Azért örülünk, hogy a nyelvi tagozatot választottuk, mert a mai XXI. században elengedhetetlen a kiemelkedő nyelvtudás az érvényesüléshez, akármilyen szakterületen akarok majd elhelyezkedni. Az iskola lehetőséget biztosít több idegennyelv elsajátítására. Az odaadó és kiváló képességű tanároknak köszönhetően meg tud valósulni a differenciált oktatás. A tanáraink támogatásával és biztosításával sikerült 11. osztály 1. félévének a végére közép- és emeltszintű érettségit tennünk, valamint az osztályunk számos tagja rendelkezik B2 vagy C1 nyelvvizsgával is.”
 
Mohamed Tamimah és Demkó Ferenc