Tájékoztató a felvételi írásbeli vizsgáról

Tájékoztató a felvételi írásbeli vizsgáról
2022.01.18.

Tájékoztatás a központi írásbeli vizsgákról. A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2022. január 22. szombat 10 óra

Tudnivalók:

1.
A vizsgázók 9 órától léphetnek be az épületbe az udvarról nyíló aula bejáratán.

2.
Biztonsági intézkedések alapján a következőkre hívjuk fel a figyelmet:

  • A vizsgát lebonyolító épületrészbe csak a vizsgázók léphetnek be, a kísérők nem.
  • A kísérők külön épületrészben várakozhatnak.
  • Belépéskor az iskolákra vonatkozó általános szabály szerint kötelező a kézfertőtlenítés és a védőmaszk szabályos használata a közösségi terekben.
  • A vizsgázók számára biztosítjuk a kézfertőtlenítőt, ennek rendszeres használata ajánlott.
  • A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a felügyelő tanárok számára kötelező, a vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező.
  • A maszkot csak az írásbeli vizsga alatt vehetik le, az asztal mellett ülve.
  • Szünetben lehetőleg a teremben és az azt megelőző folyosó szakaszon maradjanak, de a védőmaszkot viselni kell.

3.
Az írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) és a vizsgabehívó értesítést hozzák magukkal a tanulók. A vizsga 2 x 45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van, először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók. A szünetben a vizsgázók a vizsgatermet elhagyhatják, az épületet viszont nem. A vizsga szünetében lehetőség van a magukkal hozott enni- és innivaló elfogyasztására.

4.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

5.
A kijavított dolgozatok megtekintését és az értékelő lapok személyes átvételét 2022. január 28-án 8 és 16 óra között biztosítjuk. A megtekintés vizsgabehívón feltüntetett helyszín (intézményi tárgyaló, Könyvtárunk nagy és kis olvasóterme).

6.
A megtekintéskor a vizsgázó és/vagy szülője a feladatlapokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel vagy okoseszközzel másolatot készíthet. (Lehetőséget biztosítunk a dolgozatok önköltséges fénymásolására.) Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevétel tehető, melyet a megtekintést követő első munkanap végéig - 16 óráig- adhat le a gimnáziumban. Az írásbeli észrevételt formanyomtatványon kell megtenni, amely az igazgatói irodában kérhető vagy letölthető a gimnázium honlapjáról
www.szentbazil.hu. Az észrevétel személyesen leadható a gimnáziumban vagy beküldhető a gimnazium@szentbazil.hu címre. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

7.
A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2022. február 7-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja.

8.
Az 1. pótnap időpontja: 2022. január 27., csütörtök 14 óra.

Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A pótló időpontban megírt dolgozatok megtekintésének és az értékelő lap személyes átvételének ideje: 2022. február 2. szerda. Észrevételt másnap 16 óráig lehet tenni a fent leírt módon.

9.
A 2. pótnap időpontja: 2022. február 4. péntek 14 óra.

Ezen a pótnapon kérelem alapján kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a 2021/2022. tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. A kérelmet 2022. január 28. napján 16 óráig kell benyújtani az intézménybe a gimnazium@szentbazil.hu email címre. A második pótnapon megírt dolgozatok megtekintésének és az értékelő lap személyes átvételének ideje: 2022. február 9. szerda. Észrevételt másnap 16 óráig lehet tenni a fent leírt módon.

10.
Kérdés esetén keressenek bennünket a fenti telefonszámokon, vagy e-mailben:
gimnazium@szentbazil.hu

 

Vissza