Igazgatói köszöntő

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."
(Szentgyörgyi Albert)
Tisztelt Látogató!
Szeretettel köszöntöm a hajdúdorogi Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium honlapján!

Ön egy nagy múltú, érettségit és szakmát adó intézmény honlapját tekinti most meg. Egy olyan iskolában tesz „látogatást”, amely fennállása alatt számtalanszor megújulva, de értékeit mindig gazdagítva fejlődött, változott azzá a középiskolává, ami méltán vívta ki a hajdúdorogi emberek, a környékbeli települések lakói és a görögkatolikus közösség tagjainak elismerését.

Az egyházi iskola nem azt jelenti, hogy ott papok tanítanak, hanem azt, hogy ott keresztény világnézeti alapon folyik a nevelő-oktató munka. A keresztény iskola a keresztény erkölcsi elvek alapján végzi nevelési feladatait. Ugyanakkor arra is nevel, hogy tiszteletben kell tartani a másként gondolkodó emberek meggyőződését, így ökomenikus nyitottság, kölcsönös tolerancia, elfogadó szeretet jellemzi intézményünket.

A görögkatolikus szellemiség áthatja egész iskolai életünket, tükröződik szabályzatainkban, dokumentumainkban, nevelési-oktatási céljainkban, feladatainkban. Nyitott, szereteten alapuló, emberközpontú, partnerközpontú, keresztény értékelvű és értékközvetítő, általános és szakmai műveltséget adó, igényes munkára ösztönző iskolát építünk.

Nevelésünk célja, hogy felelős, értelmes, aktív és kreatív közösségi emberekké formáljuk a ránk bízottakat. Feladataink az erkölcsi értékek hangsúlyozása mellett a műveltség közvetítésében, a tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztésében, a nemzeti és társadalmi összetartozás megerősítésében, a közjóra való törekvés megalapozásában jelölhetők meg.

A humán, a műszaki, a természettudomány és a nyelvi irányultságú gimnáziumi képzéseink, a mezőgazdasági, a vendáglátás-turisztika és a szociális ágazati technikumi képzéseink segítségével célunk az, hogy jól felkészült, alapos, naprakész tárgyi tudással és készségszintű gyakorlati ismeretekkel rendelkező művelt, intelligens, fiatalokat bocsássunk útra iskolánkból.

Kedves Látogatónk!

Kérem, ismerje meg képzéskínálatunkat, tájékozódjon mindennapi életünkről, tegyen egy virtuális sétát intézményünkben. Amennyiben felkeltettük rokonszenvét és érdeklődését, kérem személyesen is látogassa meg intézményünket!

Tisztelettel:
Végh Attila
Intézményvezető